הצמיגים שלי (0)
03-9005838

  • להזמנת חישוקים במידה זו יש להתקשר למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9005838.

דירוג הצמיג בטווח שבין 1 ל- 10 בהתאם להתאמתו לסגנון הנהיגה הנבחר. פירוט נוסף ניתן למצוא כאן.

License Image

מידות הצמיג מופיעות ברשיון הרכב כפי שמודגש בתמונה. החל משנת 2008, המידות המופיעות ברשיון הרכב כוללות גם קוד עומס ומהירות. קוד העומס והמהירות הינם מחייבים - לא ניתן להתקין ברכב צמיגים שקוד העומס והמהירות שלהם נמוכים מהמצויין ברשיון הרכב או בהוראות יצרן הרכב. במידה וקוד העומס והמהירות לא מצויינים ברשיון הרכב, ניתן להיעזר בספר הרכב או להתקשר למוקד שירות הלקוחות של טייר קלאב.