הצמיגים שלי (0)
03-9005838

מדיניות פרטיות

טייר קלאב (ישראל) בע"מ מכבדת את זכותך לפרטיות. בעת הגלישה באתר טייר קלאב, עשויות להיווצר במחשבך "עוגיות" (cookies), שנועדו לסייע לנו להבין טוב יותר באילו נושאים אתה מתעניין. שותפי הפרסום שלנו מאפשרים לנו להציג בפניך מודעות פרסום (Retargeting) באתרי אינטרנט אחרים, בהתבסס על הפעולות שביצעת באתר טייר קלאב. השיטות שבהן משתמשים שותפי הפרסום שלנו אינן כוללות איסוף מידע אישי כלשהו (כגון שם, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית או מס' טלפון). באפשרותך לבקר בעמוד הזה על מנת לבטל את הפרסום הממוקד המבוצע ע"י חברת AdRoll ושותפי הפרסום שלה. ניתן להימנע מיצירת ה"עוגיות" (cookies) במחשבך וכמו כן להסיר אותן לאחר היווצרותן באמצעות שינוי בהגדרות הדפדפן.

License Image

מידות הצמיג מופיעות ברשיון הרכב כפי שמודגש בתמונה. החל משנת 2008, המידות המופיעות ברשיון הרכב כוללות גם קוד עומס ומהירות. קוד העומס והמהירות הינם מחייבים - לא ניתן להתקין ברכב צמיגים שקוד העומס והמהירות שלהם נמוכים מהמצויין ברשיון הרכב או בהוראות יצרן הרכב. במידה וקוד העומס והמהירות לא מצויינים ברשיון הרכב, ניתן להיעזר בספר הרכב או להתקשר למוקד שירות הלקוחות של טייר קלאב.