הצמיגים שלי (0)
03-9005838

סימוני צמיג

על גבי כל צמיג מוטבע מידע רב. חלקו הינו מידע מקצועי המשמש את היצרנים, היבואנים והצמיגיות, ואולם חלקו עשוי להיות רלוונטי גם לצרכן הסופי, בעל הרכב שעליו מותקנים הצמיגים. לפניכם מדריך הכולל את הסימונים העיקריים המופיעים על גבי צמיגים.

License Image

מידות הצמיג מופיעות ברשיון הרכב כפי שמודגש בתמונה. החל משנת 2008, המידות המופיעות ברשיון הרכב כוללות גם קוד עומס ומהירות. קוד העומס והמהירות הינם מחייבים - לא ניתן להתקין ברכב צמיגים שקוד העומס והמהירות שלהם נמוכים מהמצויין ברשיון הרכב או בהוראות יצרן הרכב. במידה וקוד העומס והמהירות לא מצויינים ברשיון הרכב, ניתן להיעזר בספר הרכב או להתקשר למוקד שירות הלקוחות של טייר קלאב.