הצמיגים שלי (0)
03-9005838

תקנון טייר קלאב

תקנון למכירת צמיגים באתר "טייר קלאב"

טייר קלאב (ישראל) בע"מ, ח.פ. 511270340, מפעילה אתר למכירת צמיגים באינטרנט

1.      הגדרות:

1.1  "החברה" – טייר קלאב (ישראל) בע"מ

1.2  "האתר" – אתר אינטרנט שכתובתו www.tireclub.co.il

1.3  "הלקוח" – כל אדם המזמין צמיגים דרך האתר ומשלם "דמי מקדמה" עבורם.

1.4  "הצמיגים" – המוצרים הנמכרים באתר.

1.5  "דמי המקדמה" – הסכום אותו נדרש הלקוח לשלם בעת הזמנת הצמיגים באתר, שהינו חלק בלבד ממחירו המלא של הצמיג כפי שמופיע באתר, ועשוי להשתנות מעת לעת.

2.      אופן הזמנת הצמיגים באתר:

2.1  מחיר הצמיגים המוצג באתר הוא המחיר המלא והסופי ללקוח, והוא כולל בתוכו את דמי הרכבת הצמיג ואת המע"מ עבורו.

2.2  באתר קיימת מערכת אוטומטית, המאפשרת ללקוח לבחור את הצמיגים המתאימים לו ולהכניס אותם לסל הקניות, שהינו רשימה של הצמיגים אותם בחר הלקוח לרכוש.

2.3  לאחר הכנסתם לסל הקניות ובחירה ב"המשך לתשלום", הלקוח ישלם את דמי המקדמה באמצעות כרטיס אשראי או PayPal.

2.4  כחלק מתהליך הקנייה, יתבקש הלקוח לבחור צמיגיה בה הוא מעוניין שתבוצע הרכבת הצמיגים.

2.5  לאחר התשלום ידפיס הלקוח טופס הזמנה, שבו יופיעו פרטי ההזמנה שלו, לרבות דגם ומידות הצמיג שהזמין, המחיר המלא שלו, המחיר אותו יש לשלם ישירות לצמיגיה שבחר (שהינו המחיר המלא בניכוי דמי המקדמה) ופרטי הצמיגיה בה בחר הלקוח להרכיב את הצמיגים שהזמין.

2.6  יתרת התשלום עבור הצמיגים תבוצע ישירות מול הצמיגיה בעת התקנת הצמיגים.

2.7  במידה והוא מעוניין בכך, יש באפשרותו של הלקוח לפנות לשירות הלקוחות הטלפוני של החברה, באמצעות חיוג למספר הטלפון המופיע באתר או באמצעות משלוח בקשה באמצעות טופס "צור קשר" הקיים באתר.

3.      תשלומים:

3.1  תשלום דמי המקדמה באתר באמצעות כרטיס אשראי או PayPal מבוצע באמצעות מערכת סליקה המתופעלת ע"י חברה חיצונית שלה תקן אבטחה PCI-DSS, במודל re-direct. המשמעות היא שהחברה אינה מקבלת, מנהלת או שומרת את פרטי התשלום של הלקוח, ואינה חשופה כלל לפרטים אלה.

3.2  החברה תנפיק ללקוח חשבונית ממוחשבת אוטומטית עבור דמי המקדמה, שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר הלקוח כחלק מתהליך הזמנת הצמיגים באתר.

3.3  באם יבחר בכך, יוכל הלקוח לשלם את דמי המקדמה טלפונית באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של טייר קלאב, שמספרו מופיע באתר.

3.4  יתרת התשלום עבור הצמיגים תבוצע ישירות מול הצמיגיה, ללא כל מעורבות של החברה. באחריותו של הלקוח לדרוש מהצמיגיה שבה יורכבו הצמיגים חשבונית על הסכום ששולם בצמיגיה (כלומר הסכום בניכוי דמי המקדמה) ותעודת אחריות על הצמיגים שהורכבו.

4.      אחריות

4.1  אחריות על עבודת הצמיגיה (פירוק, הרכבה, איזון וכיוצ"ב) תינתן ע"י הצמיגיה המתקינה למשך 30 יום ממועד ההתקנה.

4.2  אחריות למשך 5 שנים על הצמיגים (פגמי ייצור בלבד) תינתן ע"י חברת אוטולוקס טיירס (ישראל) בע"מ בכפוף לבדיקת הצמיגים על ידה ו/או מי מטעמה וליתר התנאים כמפורט בתעודת האחריות.

4.3  מימוש האחריות מותנה בהצגת חשבונית מס מקורית מהצמיגיה ותעודת אחריות חתומה.

5.      החזרות/ביטולים

5.1  ביטול עסקה יתבצע עד 14 ימים ממועד עשייתה, ובלבד שהצמיגים לא הורכבו מעולם על הרכב.

5.2  אין החזרות סחורה ו/או ביטולים לאחר התקנת הצמיגים על הרכב.

5.3  בקשת הביטול תיעשה בכתב, באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המופיעה באתר, באמצעות משלוח פקס למספר המצויין באתר או במכתב שיישלח בדואר לכתובת החברה כפי שמופיעה באתר.

5.4  במקרה של ביטול עסקה ע"י הקונה תהיה החברה רשאית להשאיר בידיה את דמי המקדמה ששולמו ע"י הלקוח כדמי ביטול, בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

6.      תנאים כלליים:

6.1  העסקה הינה בכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2  החברה איננה אחראית בגין טעויות בהזמנה שמקורן בנתוני צמיג שגויים שהזין הלקוח באתר האינטרנט. צמיגיה לא תתקין ברכב צמיגים שאינם תואמים מבחינת מידה/דגם/קוד מהירות/קוד עומס להוראות כל דין.

6.3  עבודות הפירוק, ההרכבה, האיזון וכיוצ"ב, לרבות עמידה בהוראות כל דין בקשר לביצוע העבודות, הינן באחריותה הבלעדית של הצמיגיה המתקינה.

6.4  מועדי האספקה יהיו בהתאם לרשום באתר. מומלץ להתקשר ישירות לצמיגיה שנבחרה על מנת לוודא שהצמיגים המוזמנים הגיעו אליה לפני ההגעה להתקנת הצמיגים.

6.5  לא יתאפשר שינוי הצמיגיה שנבחרה לאחר ביצוע ההזמנה.

6.6  התקנת צמיגים בצמיגיות תבוצע בימי חול בין השעות 08:00 ל- 16:30. בימי שישי וערבי חג בין השעות 08:00 ל- 12:30.

6.7  צמיגים שנרכשו יישמרו בצמיגיה עד 10 ימי עסקים ממועד ביצוע העסקה.

6.8  היה וייבצר מהחברה ו/או הצמיגיה שנבחרה, לפי העניין, לספק את הצמיגים שהוזמנו כתוצאה מאירוע של כוח עליון (לרבות אך לא רק: מלחמה, אש, פרעות, חסימת דרכים, כוחות טבע, רעידת אדמה ו/או נפילת מערכות ו/או תשתיות מכל סוג ומין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור תשתיות סלולאריות ו/או אינטרנט, שביתות, השבתות וסכסוכי עבודה), או בשל נסיבות אשר הינן מעבר לשליטתן הסבירה, לא ייחשב הדבר להפרת התחייבויותיהן, וללקוח לא תהא כל זכות תביעה נגדן.

6.9  בשום מקרה לא יתאפשר מימוש של כפל מבצעים או הטבות באותה עסקה.

License Image

מידות הצמיג מופיעות ברשיון הרכב כפי שמודגש בתמונה. החל משנת 2008, המידות המופיעות ברשיון הרכב כוללות גם קוד עומס ומהירות. קוד העומס והמהירות הינם מחייבים - לא ניתן להתקין ברכב צמיגים שקוד העומס והמהירות שלהם נמוכים מהמצויין ברשיון הרכב או בהוראות יצרן הרכב. במידה וקוד העומס והמהירות לא מצויינים ברשיון הרכב, ניתן להיעזר בספר הרכב או להתקשר למוקד שירות הלקוחות של טייר קלאב.